Metal - İş Teknoloji ve İş Geliştirme Merkezi

İhracat ve Finansman Birimi

  • İhracat ve dış ticaret danışmanlığı
  • Pazar araştırması
  • Yurtdışı fuarlara katılım
  • İngilizce tercüme hizmeti
  • Ekonomi Bakanlığı ihracat destekleri
  • Eximbank finansman desteği
  • Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği