Metal - İş Teknoloji ve İş Geliştirme Merkezi

Tasarım ve Prototipleme BirimiTERSİNE MÜHENDİSLİK

Tersine mühendislik, fiziksel olarak var olan bir ürünün tasarım bilgilerinin bulunmadığı durumlarda, ürünü yeniden üretebilmek veya geliştirebilmek amacıyla, ürünün tasarım bilgilerinin elde edilmesidir.

Ürün 3D optik ölçüm sistemleri ile taranır ve lssayısal veriler elde edilir. Bu veri poligon mesh(STL) veri olarak tanımlanır. Polygon mesh veri üzerinden ilgili tersine mühendislik yazılımları kullanılarak hassas bir mühendislik çalışması ile ürünün cad verisi elde edilir.

Tersine mühendislik gereken durumlar;

·         CAD verisi olmayan ürünlerin üretilmek istenmesi.

·         Mevcut CAD modelin değişikikler ve düzenlemeler için uygun olmaması.

·         Mevcut CAD modelin güncel üretim yöntemleri için yetersiz kalması.

·         Rakip ürünlerin sayısal ortamda karşılaştırılması.

·         El işçiliği ile son haline getirilen kalıp ya da modellerin cad verisinin oluşturularak imal edilmek istenmesi.

·         Deforme olmuş kalıpların sadece ilgili bölümlerinin onarımı


       KALİTE KONTROL

Günümüzde yeni ürün geliştirme hızı artarken, oluşan rekabet koşulları ile üreticiler alt parçaların farklı yerlerde üretimini sıkça tercih etmektedir. Bu şartlar altında son ürünün ölçümünü yapmanın ötesinde ürünün tasarım aşamasında dikkate alınacak bir seri boyutsal kalite kontrol uygulamaları gerekmektedir.

Optik ölçüm yöntemleri, hız, esneklik, %100 kalite kontrol, yüksek hassasiyet gibi özellikleri ile geleneksel ölçüm tekniklerinin yerini hızla almaktadır.

Romer  Absolute ile tam hassasiyetle elde edilen tarama verisi control x yazılımıyla parçanın CAD verisi ile en uygun çakıştırma yöntemi seçilerek üst üste hizalanır ve bu süreç sonucunda tüm yüzeylerin kalite kontrolü sağlanır.


Kalite kontrol uygulamalarında tarama verisi (poligon mesh data) ile aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır.

·         Yüzey sapmalarının renk skalası ile gösterilmesi.

·         İstenilen noktaların işaretlenerek sayısal sonuçlar ile kalite kontrolü.

·         GD&T uygulaması; geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma.

·         Kesit üzerinden ölçüm yapabilme.

·         Trim hatlarının kontrolü.


      


3D PRINTER BASKI    


PLA ve PVA kullanarak 0,1 mm gerçek layer standartlarında baskı alıp kusursuz yüzey baskısı sunmaktayız.


TEKNİK ÖZELLİKLER

1) Layer :  0.1-0.15-0,2-0,25 mm,Genel yüzey toleransı; 250mm3 +/- 0,12mm, Çekme;0,02 mm  

2) Baskı hacmi / mm : X 310 mm × Y 220 mm  × Z 200 mm / pozisyonlama X,Y,Z / 0,0025 mm

3) Malzeme :  PLA 20,30 ( ABS Replace ) , 4.Generation PLA , Wood PLA, Metal PLA (%50,C2043, %25 4043 ) 

4) Kontrol yazılımı :  3D START 1.4  , 2.00 (Grafik arayüzü)  Tüm CAD CAM Programlarına uyumludur.

5) Baskı hızı (cm3 / h) :  45mm³/h 


SOLIDWORKS  


1) Katı Model Oluşturma

2) Modeller Üzerinde Değişiklikler Yapma

3) Solidworks Dosyalarından Montaj dosyası Oluşturma

4) Solidworks Eğitimleri