Metal - İş Teknoloji ve İş Geliştirme Merkezi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi


Hedefimiz üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirlikleri oluşturmak ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olmaktır.

METİGEM, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik olan destek programlarından yararlanmalarını teşvik etmekte, üniversite ile sanayi  arasındaki bilgi ve teknoloji akışının kurumsal ve sistematik bir yaklaşımla ele alınması amacıyla üniversiteler ile karşılıklı güven  ve saygıya dayalı “İşbirliği Protokolleri” oluşturmaktadır.

Amacımız

Üniversitedeki akademik bilgi ile sanayinin finansal gücünün birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik katkı sağlamak. 

Akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü kurarak profesyonel iş birliği oluşturmak.

Hedef Kitlemiz:

· Araştırma Enstitüleri

· Ar-Ge Merkezleri

· Üniversiteler

· Sanayi kuruluşları

Hizmetlerimiz:

· TÜBİTAK TEYDEB projeleri hakkında bilgilendirme ve eğitim

· Proje yazımı

· Proje süreç yönetimi

· Projelerin Prodise yüklenmesi

· Akademik danışmanlık hizmeti

· Patent, CE sertifika, ISO belgeleme işlemleri

Faaliyet yöntemlerimiz:

· Kobilerin Ar-Ge faaliyetlerine akademik danışmanlık

· Proje ortağımız Marmara Üniversitesi laboratuvarlarından yararlanmak

· Üretim ve imalat problemlerinin çözümüne mühendislik desteği

· Katma değerli ürün geliştirme programı